مدرس حوزه و دانشگاه

کل اخبار:1
  • اسلام سیاسی در سیره امام رضا(علیه السلام)

    اسلام سیاسی در سیره امام رضا(علیه السلام)

    پیام خانواده - برخی نویسندگان با نگاه بخشی، غیر تخصصی و تقطیع برخی روایات که در مذمت حکومت داری وارد شده است بر این فرضیه پافشاری کرده اند که امامان شیعه تنها معلمان اخلاقی بودند که از سیاست و حکومت بی زار بودند. این اندیشه نه تنها با نصوص متعدد قرآنی و روایی در تعارض است بلکه با سیره عملی و تشکیل حکومت از سوی رسول مکرم اسلام، امیرمومنان و امام مجتبی (علیهم السلام) کاملا در تضاد است.